Dacă…

…”Si (de) se va smeri poporul Meu, care se numeste cu numele Meu, si se vor ruga si vor cauta fata Mea, si se vor intoarce de la caile lor cele rele, atunci ii voi auzi din cer, le voi ierta pacatele lor si le voi tamadui tara.
Acum ochii Mei vor fi deschisi si urechile Mele vor fi cu luare-aminte la rugaciunea ce se va face in locul acesta.”

din Cartea a Doua Paralipomena sau Cartea a Doua a Cronicilor