Cine sunt eu? Fiul risipitor, cine altcineva… Întrebarea mea e: VOI CINE SUNTEȚI? (ascultați povestioara de pe youtube, este excepțională)

tot ce vreau, de fapt

12 februarie 2012 – Duminica Fiului Risipitor (click aici)

Predică la Duminica Fiului risipitor (click aici, apoi play audio pe pagină)

Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor) – Pr. Ilie Cleopa

Completare (din Macarie Egipteanul – Omilii Duhovnicesti – Omilia a IX-a) – fragment:

(Rom. 8, 35 şi celelalte)

10. Este cu neputinţă să-şi dobîndească cineva sufletul şi dragostea cea cerească a Duhului, dacă nu se înstrăinează de toate lucrurilea cestui veac, dacă mintea lui nu se eliberează de toate tentaţiile materiale şi pămînteşti, pentru ca să se poată dedica unui singur scop, căutarea dragostei lui Hristos. (Se cuvine ca acela care vrea să dobîndească mîntuirea) să arate toată grija, toată preocuparea şi toată osteneala pentru cercetarea esenţei celei spirituale, a sufletului şi pentru împodobirea lui cu virtuţi, cu podoaba cea cerească a Duhului, cu curăţia şi cu sfinţenia lui Hristos. (Se cuvine) ca unul ca…

View original post 307 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.