Rugăciuni tămăduitoare (rostite de preot) din Moliftelnic

tot ce vreau, de fapt

Domnului să ne rugăm

Doamne miluieste

Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu chipul Tău ne‑ai cinstit pe noi oamenii şi ne‑ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare; Cel care ai intrat în Biserică la înjumătăţirea Praznicului şi ai învăţat pe oameni, încât se mirau popoarele şi ziceau: De unde ştie Acesta Scriptura, nefiind învăţat? Şi David grăieşte: Veniţi, fiilor, ascultaţi‑mă pe mine şi vă voi învăţa pe voi frica Domnului. Cel care ai învăţat pe Solomon înţelepciunea, Dumnezeule al tuturor, Cuvântule, Împărate al tuturor, deschide sufletul şi inima, gura şi mintea robilor Tăi (tuturor celor care au examene, si care au nevoie de marea Ta milostivire), ca să priceapă şi să înveţe şi să facă in toate voia Ta; fereşte-i pe ei de toată ispita diavolească, păzindu‑i în toate zilele vieţii lor, şi făcându‑i să sporească totdeauna în toate poruncile Tale, cu rugăciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoare si pururea Fecioarei…

View original post 1,166 more words

1 Comment

Comments are closed.