Libertate şi condiţionare genetică în persoana umană

Medical Genetics

Ziarul Lumina

dumnezeu-stiinta-cover

    Duminică, 27 octombrie 2013

În cuprinsul vieţii spirituale ve­dem, în toată splendoarea, pu­terea omului duhovnicesc asupra slăbiciunilor firii, asu­pra lumii căzute şi a ispitelor ei. Prin viaţa lor, sfinţii şi martirii, cuvioşii şi asceţii dau mărturie, peste veacuri, de puterea pe care orice om cu viaţă înduhovnicită o poate avea asupra istoriei. Ostenindu-se în perioade grele sau lu­mi­noa­se, fiind erudiţi sau stâlp­nici, pustnici sau cu familii numeroase, sfinţii dovedesc faptul că, urmând lui Hristos, Biruitorul răului şi al morţii, omul se poate ridica dea­su­pra condiţionărilor lumii sensibile. Iar puterea de a depăşi limitările firii, ca să ne putem ridica deasupra mediului po­triv­nic şi de a alege cu în­ţe­lep­ciune faptele bune, pu­terea aceasta se poate do­bân­di prin harul lui Dumnezeu, în experienţa eclesială a credinţei.

După succesul te­oriilor lui Galilei şi Newton, cultura ştiinţifică a seco­le­lor XVI-XVII intră sub auspiciile unei noi paradigme. Un nou…

View original post 2,221 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.