Rugaciuni la toata trebuinta (rostite de preot, din Moliftelnic)

pantokrator

Rugăciune pentru cei care au examene sau de luat decizii

Domnului să ne rugăm
Doamne miluieste

Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu chipul Tău ne‑ai cinstit pe noi oamenii şi ne‑ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare; Cel care ai intrat în Biserică la înjumătăţirea Praznicului şi ai învăţat pe oameni, încât se mirau popoarele şi ziceau: De unde ştie Acesta Scriptura, nefiind învăţat? Şi David grăieşte: Veniţi, fiilor, ascultaţi‑mă pe mine şi vă voi învăţa pe voi frica Domnului. Cel care ai învăţat pe Solomon înţelepciunea, Dumnezeule al tuturor, Cuvântule, Împărate al tuturor, deschide sufletul şi inima, gura şi mintea robilor Tăi (tuturor celor care au examene, si care au nevoie de marea Ta milostivire), ca să priceapă şi să înveţe şi să facă in toate voia Ta; fereşte-i pe ei de toată ispita diavolească, păzindu‑i în toate zilele vieţii lor, şi făcându‑i să sporească totdeauna în toate poruncile Tale, cu rugăciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoare si pururea Fecioarei Maria şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Că Tu eşti izvorul Intelepciunii, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie marire înălţăm, împreună şi Celui-Fara-De-Inceput al Tau Parinte si Preasfantului si Bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru cei ce călătoresc

Domnului să ne rugăm
Doamne miluieste

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care eşti calea cea adevărată; care ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif, călătoreşte, Stăpâne, şi cu toti cei care se afla acum in calatorie. Izbăveşte-i pe ei de toată bântuiala vrăjmaşului ucigaş de oameni; păzeşte viaţa lor nevătămată şi fereşte sufletele lor curate de toată întinăciunea; fă cu spor călătoria lor şi cararile lor le îndreptează şi-i arată pe ei plini de pacea si bucuria Ta. Aşa ne rugăm Ţie, Împărate atotputernice, Care nu ţii minte răul, auzi‑mă pe mine nevrednicul pentru bunătatea Ta şi treci cu vederea toate greşelile robilor Tăi; cu harul Tău arată-i pe dânșii plini de bunătăţile Tale cele cereşti şi pământeşti. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi marirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru cei ce sunt bolnavi

Domnului să ne rugăm
Doamne miluiește

Stăpâne atotţiitorule, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Care smereşti şi înalţi, Care pedepseşti şi iarăşi tămăduieşti, cercetează cu mila Ta pe robii Tăi care sunt în suferință. Tinde braţul Tău cel plin de tămăduire şi de doctorie şi‑i tămăduieşte pe ei. Ridică‑i din pat şi din boală şi ceartă duhul neputinţei. Depărtează de la ei toată durerea şi boala; porunceşte duhului celui rău să se ducă şi să se depărteze de la ei. Aşa, Doamne Sfinte, Atotputernice, Dumnezeul părinţilor noştri, Care ai făcut cerul şi pământul cu toată podoaba lor, depărtează toată durerea de la robii Tăi, din cap, din creieri, din ochi, din buze, din grumaji şi din toate mădularele lor, şi fă-i pe ei grabnic sănătoși. Iar eu, nevrednicul preot, mă rog marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Sale Maici şi tuturor puterilor cereşti să facă deplin sănătosi pe robii lui Dumnezeu, care se află în suferință, toți care sunt pecetluiți şi botezați în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Rugăciune la toată neputinţa

Domnului să ne rugăm
Doamne miluiește

Stăpâne atotţiitorule, doctorul sufletelor şi al trupurilor, Care smereşti şi înalţi, Care pedepseşti şi iarăşi tămăduieşti, cercetează cu mila Ta pe robii tăi care sunt neputincioși. Tinde braţul Tău cel plin de tămăduire şi de doctorie şi‑i tămăduieşte ridicându‑i din pat şi din boală; ceartă duhul neputinţei; depărtează de la ei toată rana, durerea, bătaia, fierbinţeala sau frigurile; şi de sunt în ei păcate sau fărădelegi, uşurează, lasă, iartă-i pentru iubirea Ta de oameni.

Aşa, Doamne, fii milostiv spre zidirea Ta, în Hristos Iisus Domnul nostru, cu Care bine eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru cei ce sunt în blestem şi pe sineşi cu jurământ s‑au legat

Domnului sa ne rugam
Doamne miluieste

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Unule‑Născut, Fiule şi Cuvântul Tatălui, Care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima Ta şi ai suflat în feţele Apostolilor Tăi şi ai zis: Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta lor, şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi, Tu, Stăpâne, prin Sfinţii Tăi Apostoli ai dăruit şi preoţilor care slujesc cele sfinte în sfântă Biserica Ta să ierte păcatele pe pământ şi să lege şi să dezlege toată legătura nedreptăţii; deci şi acum Te rugăm pentru frații și surorile noastre, care stau înaintea Ta: dă‑le lor mila Ta, rupe legătura jurământului şi a blestemului cu care s‑au legat, şi orice au vorbit din neştiinţă ori din nebăgare de seamă, ori din slăbiciune sufletească au lucrat, Cel ce ştii neputinţa omenească, ca un iubitor de oameni şi bun Stăpân, toate păcatele cele de voie şi cele fără de voie, iartă‑le, Tu, Cel ce dezlegi pe cei legaţi, Cel ce ridici pe cei căzuţi, nădejdea celor fara de nadejde, odihna celor osteniţi; slobozeşte şi pe robii Tăi din legătura păcatelor lor.

Că s‑a preamarit preasfânt numele Tău, împreună cu al Părintelui Tău cel fără de început şi cu al Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune de dezlegare la blestem

Domnului sa ne rugam
Doamne miluieste

Îndurate Doamne, Bunule şi Iubitorule de oameni, Care pentru îndurările Tale ai trimis pe Unul‑Născut Fiul Tău în lume, ca să rupă zapisul greşelilor cel ce era asupra noastră şi să dezlege legăturile celor legaţi de păcate şi să propovăduiască celor robiţi iertarea, Tu, Stăpâne, şi pe robii si pe roabele Tale, liberează‑i cu bunătatea Ta, de legătura ce este pusă asupra lor, şi le dăruieşte să se apropie fără de păcat, în toată vremea şi în tot locul, cu îndrăznire către slava Ta, şi cu cuget curat să ceară de la Tine mila Ta cea bogată. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie marire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune la împăcarea celor învrăjbiţi

Domnului sa ne rugam
Doamne miluieste

Mulţumim Ţie, Stăpâne, Iubitorule de oameni, împăratul veacurilor şi Dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc; Cel ce şi acum ai dăruit pace robilor Tăi care sunt lipsiti de iubire, înrădăcinează între ei frica Ta şi dragostea unuia spre altul o întăreşte; stinge toată vrajba; îndepărtează dintre ei toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu eşti pacea noastră şi Ţie marire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnului sa ne rugam
Doamne miluieste

Domnul Dumnezeu preamilostivul sa va miluiasca pe voi,
Domnul Iisus Hristos sa va implineasca toate cererile cele bune,
Domnul cel in toate puternic sa va izbaveasca de tot necazul si de toata boala,
Domnul sa va invete pe voi, Domnul sa va-ntelepteasca,
Domnul sa va ajute, Domnul sa va mantuiasca,
Domnul sa va apere, Domnul sa va pazeasca,
Domnul sa va curete, Domnul sa va umple de bucurie duhovniceasca,
Domnul sa va fie sprijinitor sufletului si trupului vostru,
Domnul, ca un Bun, milostiv si iubitor de oameni sa va dea iertare de pacate,
Domnul-Dumnezeu Iisus Hristos la Ziua cea Mare a Judecatii sa va miluiasca si un coltisor de Rai sa va randuiasca voua.

Ca Aceluia se cuvine slava, cinstea si inchinaciunea,impreuna si Parintelui Celui-Fara-De-Inceput si preasfantului, Bunului si de viata facatorului Duh,
Acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Din Moliftelnic

de interes: http://boddyca.wordpress.com/paraclise/

Mitropolit Hierotheos Vlachos – Despre Viata dupa moarte

Rugaciune care se citeste in fiecare post

Interviuri > Sa pretuim timpul – Parintele Arsenie Papacioc

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.