Psalmul 2

exercitii-militare-ruse

1. Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au cugetat deşertăciuni?
2. S-au ridicat împăraţii pământului şi căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a unsului Său, zicând:
3. « Să rupem legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor ».
4. Cel ce locuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori pe ei!
5. Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;
6. Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului.
7. Domnul a zis către Mine: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!
8. Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile pământului.
9. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!”
10. Şi acum împăraţi înţelegeţi! Învăţaţi-vă toţi, care judecaţi pământul!
11. Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur.
12. Luaţi învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul şi să pieriţi din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El.

Psalm 2 (King James Version)

1Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?

The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the Lord, and against his anointed, saying,

Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.

Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.

Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.

I will declare the decree: the Lord hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.

Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter’s vessel.

10 Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.

11 Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling.

12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

псалом 2 Russian Synodal Version (RUSV)

^^Псалом Давида.^^ Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное?

Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его.

‘Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их’.

Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.

Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение:

‘Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;

возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;

проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;

Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника’.

10 Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!

11 Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом.

12 Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.