Guvernul Ponta taie bani de la Muncă şi Sănatate ca să dea la deputaţi

PUBLICAT

Luni, 28 Octombrie 2013 16:48

ACTUALIZAT

Luni, 28 Octombrie 2013 23:46

SURSA

REALITATEA.NET

Guvernul dă mai mulţi bani Internelor, Externelor, Justiţiei şi deputaţilor, dar  taie de la Muncă, Mediu, Transporturi, Agricultură şi Sănătate.

ponta guv

Bugetele ministerelor Muncii, Dezvoltării, Mediului, Transporturilor,  Economiei, Agriculturii, Sănătăţii, Societăţii Informaţionale şi Apărării vor fi  tăiate la a doua rectificare din acest an, de alocări suplimentare urmând să  beneficieze Afacerile Interne, Justiţia, Externe şi Camera Deputaţilor.
Cifrele sunt prezentate în proiectul de rectificare obţinut de MEDIAFAX.
Tăieri de bugete vor fi operate Ministerul Muncii (cu 520,4 milioane lei),  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (315,1 milioane lei,  diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în  principal la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”  (-280,0 milioane lei), titlul 55 „Alte transferuri” (-21 milioane lei) şi bunuri  şi titlul 20 „Bunuri si Servicii” (-6 milioane lei)) Ministerul Mediului (178,1  milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale  anului, în principal la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe  nerambursabile (FEN) postaderare” (-200,0 milioane lei)), Ministerul  Transporturilor (134,3 milioane lei, diminuare datorată execuţiei bugetare pe  primele opt luni ale anului, în principal la titlul 55 „Alte transferuri”  (-225,1 milioane lei). De asemenea, s-a avut în vedere asigurarea sumei de 190,0  milioane lei pentru pentru finanţarea în anul 2013 a proiectelor de investiţii  la magistralele de metrou), Ministerul Economiei: (62,2 milioane lei, diminuare  datorată execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la  titlul 55 „Alte transferuri” (-42,8 milioane lei) şi la titlul 71 „Active  nefinanciare” (-7,3 milioane lei)), Ministerul Sănătăţii (54,5 milioane lei),  Ministerul pentru Societatea Informaţională (50,8 milioane lei), Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (46,9 milioane lei, diminuare datorată  execuţiei bugetare pe primele opt luni ale anului, în principal la titlul 20  „Bunuri şi servicii” (-11,8 milioane lei), titlul 56 „Proiecte cu finanţare din  fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” (-30,0 milioane lei) şi titlul  71 „Active nefinanciare” (-11,4 milioane lei)), Ministerul Finanţelor Publice  (46,5 milioane lei), Ministerul Apărării Naţionale (33,5 milioane lei) şi tot  Ministerul Finanţelor Publice, dal la “Acţiuni Generale” (451,6 milioane  lei). Ministerul Afacerilor Interne va primi 104 milioane lei, Ministerul  Justiţiei – 99,2 milioane lei, Ministerul Afacerilor Externe- 13 milioane lei,  Camera Deputaţilor- 12 milioane lei, iar Autoritatea Naţională  Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor- 23 milioane lei, fonduri  necesare pentru asigurarea sumelor aferente “Programului acţiunilor de  supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, al celor  transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului,  de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor,  cu impact direct asupra asigurării ţinerii sub control a bolilor animalelor cu  transmitere la om”.
Veniturile bugetului de stat pe anul 2013 se  diminuează, pe sold, cu 2.909,0 milioane lei şi se reflectă, în principal, pe  următoarele categorii de venituri: impozitul pe profit: -64,8 milioane lei,  impozit pe venit şi salarii: -205,9 milioane lei, taxa pe valoarea adăugată:  -635,6 milioane lei, din care 270,6 milioane lei sume alocate unităţilor  administrativ-teritoriale, accize: – 648,1 milioane lei, alte impozite şi taxe  generale pe bunuri şi servicii: -124,0 milioane lei, impozit pe comerţul  exterior şi tranzacţii internaţionale: -150,0 milioane lei, venituri nefiscale:  -1.133,0 milioane lei.

Veniturile reprezentând taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării  bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi se majorează cu 92,4 milioane  lei.
Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2013, se diminuează, pe  sold, cu suma de1.635,5 milioane lei. Influenţele pe principalele naturi de  cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel: Cheltuielile de personal  cresc cu 167,2 milioane lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii scad cu 40,8  milioane lei, cheltuielile cu dobânzile scad cu 457,1 milioane lei, cheltuielile  cu subvenţiile se diminuează cu 100 milioane lei, transferurile între unităţi  ale administraţiei publice se diminuează cu 219,0 milioane lei, alte transferuri  se diminuează cu 515,5 milioane lei, cheltuielile cu asistenţa socială scad cu  309,8 milioane lei, fondurile de rezervă se majorează cu 216,8 milioane lei,  cheltuielile de capital se diminuează cu 62,7 milioane lei.
Proiectul  prevede majorarea deficitului bugetului general consolidat de la 14.700  milioane, respectiv 2,3% din produsul intern brut, la 15.900 milioane lei,  respectiv 2,5% din produsul intern brut, în bază cash.

Suma de 1,2 miliarde lei  cu care se majorează deficitul bugetar se alocă suplimentar pentru cofinanţarea  naţională aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile  postaderare.

 

1 Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.